Loading
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Šios pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės www.Puokstesskonis.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

1.2 Pardavėjo parduotuvėje prekių prekybą vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia Elena Šivickienė, veikianti pagal individualios veiklos pažymą, registracijos adresas: Panerių g. 64, Vilnius.

1.3 Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Pardavėjo parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys.

1.4 Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Pardavėjo parduotuvėje.

1.5 Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Pardavėjo parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

1.6 Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Pardavėjo parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių Pardavėjo parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.7 Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

 1. REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1 Pirkdamas Puokstesskonis.lt parduodamas prekes Pirkėjas dėl patogumo gali užsiregistruoti parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą arba naudotis be registracijos. Registracijos anketoje, taip pat perkant ir be registracijos, privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, telefono numerį. Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.

2.2 Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3 Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.5 Puokstesskonis.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.

2.6 Daugiau informacijos skaitykite Puokstesskonis.lt svetainėje – Privatumo taisyklės.

 1. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Prekių kainos parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos Eurais. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

3.3.1  “PAYSERA” yra vienas iš mokėjimo būdų, kurio pagalba yra atliekami mokėjimai už internetinės parduotuvės suteikiamas paslaugas. Mokėjimo paslaugų teikėjo veiklą ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie įpareigoja mokėjimo iniciavimo paslaugos teikėją užtikrinti Klientų duomenų saugumą. Puokstesskonis.lt parduotuvė be išankstinio pranešimo turi teisę keisti elektroninės bankininkystės sistemą arba mokėjimo iniciavimo paslaugos teikėją.

3.3.2 Apmokėjimas grynaisiais pinigais – tai atsiskaitymas už prekes atsiimant užsakymą. Pirkėjui raštu patvirtinus grynųjų pinigų perdavimo faktą, Pirkėjas vėliau nebegali reikšti pretenzijų dėl grąžos dydžio.

3.4 Sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo arba atsiimant užsakymą.

 

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1 Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.

4.2 Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

4.3 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

4.4 Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.

4.5 Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1 Pardavėjas įsipareigoja paruošti Pirkėjui apmokėtas prekes nurodytai datai, kuri yra ne ankstesnė nei 3 darbo dienos nuo užsakymo dienos.

5.2 Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

5.3Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).

 

 1. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

6.1. Pardavėjo parduotuvėje parduodamų prekių tinkamumo naudoti terminai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

6.2. Visos prekės yra rankų darbo ir numato autorinį darbą, todėl gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukose nesikeičiant bendram vaizdui. Gali skirtis valgomų produktų dydis, spalva, pakavimo popieriaus spalva, dekoracijos ir dėžutės modelis, priklausomai nuo tiekėjų.

Pasiliekame sau teisę puokštės produktus (kurių nėra pas tiekėjus ar nesant prekyboje) pakeisti į kitus kokybiškus produktus, nekeičiant puokštės piniginės ir estetinės vertės.

6.3. Remiantis teisės aktais, konkrečių prekių atžvilgiu, nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas. Pardavėjas įsipareigoja tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

 1. PREKIŲ PARUOŠIMO TERMINAI IR PRISTATYMAS/ATSIĖMIMAS

7.1 Pirkėjas formuodamas užsakymą privalo nurodyti pageidaujamą atsiėmimo/pristatymo ar prekės išsiuntimo datą, kuri negali būti ankstesnė nei po 3 darbo dienų, skaičiuojant nuo užsakymo dienos, nebent prekės aprašyme nurodyta kitaip.

7.2 Valgomos puokštės ir dovanos iš greitai gendančių produktų ruošiamos užsakymo dieną, užtikrinant kokybiškų produktų naudojimą ir jų šviežumo išlaikymą.

7.3 Prekių atsiėmimas galimas sutartu laiku parduotuvės Puokstesskonis.lt dirbtuvėse.

7.4 Kitos prekės išsiunčiamos Pirkėjo pasirinktu būdu ir pageidaujamu laiku.

 

 

 1. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

8.1. Dėl prekių pobūdžio valgomos puokštės ir dovanos yra negrąžinamos.

8.2. Galimas tik užsakymo atšaukimas. Užsakymą galima atšaukti prieš 1 darbo dieną iki atsiėmimo/pristatymo dienos, informavus Pardavėją el.paštu: Puokstes.skonis@gmail.com

8.3 Užsakymų, kuomet pasirinktas pristatymo būdas yra siuntimas paštomatu ar kurjeriu, atšaukimas galimas iki prekės išsiuntimo.

8.4 Jeigu prekė dingsta ar yra sugadinama siuntimo metu, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją el. paštu: puokstes.skonis@gmail.com atsiųsdamas užfiksuotus įrodymus, ne vėliau nei per 7 darbo dienas.

8.5 Pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

 

 1. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

Kontaktai:

 • +37061280265 (informacijai apie vykdomą veiklą ir užsakymus)
 • El. Paštas: Puokstes.skonis@gmail.com
 • Individualios veiklos pažymėjimo numeris: 1120294
 • Maisto tvarkymo subjektų registro numeris: 130020287

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.